Baskı Öncesi

Bir fikir, proje ya da çalışmanın sunumu için görselleştirilmesi gerekiyorsa; çalışmanın içeriği kadar önem taşıyan bir süreçten bahsediyoruz demektir.

Sunumun alacağı son hal; mesajın niteliklerine uygunluğu, içeriğinin kuvvetlendirilmesi ve kolaylıkla algılanabilmesi için kullanılacak fotoğraf, grafik, metin gibi faktörleri iyi değerlendirmek, usta ellerden çıkmasına olanak sağlamak etkiyi ve amaca hizmeti çok etkileyecektir.

Bu birimdeki ünitelerimiz;